viagra cheap online

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 181/2011
z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym
i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004

Plik  do pobrania: PDF

 

Regulamin Przewozu Osób i Bagażu

Regulamin przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego
przez Gminę Wałbrzych ? Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Plik  do pobrania: PDF